... obklopený přírodou a historií

Kam se vydat po okolí

Vydejte se za krásami Přírodního parky Chřiby.
Na své si přijdou turisté, cyklisté i obdivovatelé historie nebo milovníci geocachingu.

Buchlovický zámek a zahrady
Zámecký komplex tvoří dva objekty. Podélné nádvoří vymezuje na východní straně hlavní zámecká budova, nazývaná dolní zámek, na opačné straně pak hospodářský trakt, označovaný jako horní zámek nebo také Flora. Vlastní zámek skládají tři křidla na půdorysu ve tvaru přibližně písmene U. Hlavní křidlo je do čestného dvora zformováno půlkruhově a kolmo připojená boční křídla končí vysunutými rizality. Jelikož je budova situována ve svahu, jeví se ze dvora jako přízemní a ze zahrady jako patrová.

Současnou podobu nabyl buchlovický zámek až v druhé polovině dvacátých let našeho století adaptačními úpravami architekta Dominika Feye /1863-1950/.

Buchlovická zámecká zahrada a park představují jedny z našich nejvýznamnějších pamatek tzv. historické zeleně, tvořící neoddělitelnou součást reprezentační architektury šlechtického sídla. Zahrada byla zakládána současně s výstavbou zámku od počátku 18.století. Terén svažující se od západu k východu, si vynutil její terasovité uspořádání. Zámecký park má rozlohu 18 hektarů. Výsledný dojem z návštěv Buchlovic: vynikající.

Malebný zámek s krásnými interiéry. Výborná úroveň průvodcovského výkladu, kvalitní doprovodné služby. Navíc doporučuji ponechat si delší dobu – třeba dvě hodiny – na procházku krásným, pečlivě udržovaným parkem. Jeho malebná zákoutí i průhledy zanechávají v návštěvnících nádherné zážitky. Otevírací doba a vstupné…

Hrad Buchlov
Významný královský hrad vznikl na skalnatém hřebeni výhledového kopce v oblasti Chřibů kolem poloviny 13. století, roku 1300 se již uvádí Protiva z Buchlova (asi purkrabí). Nejstarší částí hradu je hranolová útočištná věž se silnými zdmi, dobře viditelná uprostřed leteckého snímku. Na ní navazoval obytný palác, propojený na opačné straně s další hranolovou věží. Poslední rozšíření hradu provedl Jan Ždánský ze Zástřizl při renesanční přestavbě v letech 1540 – 1558. Otevírací doba a vstupné…

Zámek Bučovice
Cenná renesanční architektura zámku je svědectvím o vytříbeném vkusu Jana Šembery z Boskovic, zadavatele stavby a všestranně vzdělaného umělce J. Strady, který zpracoval projekt. Čtyřkřídlý zámek poměrně strohého průčelí, ale s trojpodlažními arkádami na třech stranách nádvoří, vybudoval mezi roky 1575 – 1585 brněnský stavitel italského původu Pietro Gabri. Návštěvníky zámku překvapí manýristická výzdoba Císařského pokoje a Ptačí síně, svým provedením v Čechách a na Moravě ojedinělá. Otevírací doba a vstupné…

Velehrad
Obec Velehrad se nachází mezi výběžky Chřibů 7 km od Uherského Hradiště v jednom z nejmalebnějších koutů Slovácka. Je významným duchovním centrem, místem častých církevních poutí, shromáždění a cyrilometodějských oslav. Na rozloze 2230 ha zde žije téměř 1 400 obyvatel.

Obec Velehrad je už od středověku spojována s metropolí arcibiskupa Metoděje a politicko – správním centrem Velkomoravské říše v devátém století. Nejstarší názvy obce byly Welgrad 1209, Welegrad 1220, Willegrad 1232, Welehrad 1247. Na základě archeologických nálezů lze soudit, že velkomoravský Veligrad byl lokalizován v dnešním Starém Městě. 

V katastru obce jsou archeologickými nálezy doložena osídlení z období neolitu – lid malované keramiky, mohylové kultury střední doby bronzové a lidu popelnicových polí z mladší doby bronzové.

Počátky současného Velehradu sahají na začátek 13. století, kdy zde vznikl první cisterciácký klášter na Moravě. Založil jej moravský markrabě Vladislav Jindřich v blízkosti vesnice Veligradu (dnes Staré Město). Mniši osídlili Velehrad v listopadu 1205. Jako provizorium jim z počátku sloužil kostelík sv. Jana. Zahájení výstavby kláštera lze datovat do druhého desetiletí 13. století. Rozsáhlý komplex kláštera, vybudovaný v pozdním románském slohu s vlivem rané gotiky byl dokončen ve 40. letech 13. století, kdy byla zahájena rozsáhlá barokní přestavba, dokončená až ve 2. polovině 18. století. Na jeho výzdobě pracovala řada umělců – např. kameník Ondřej Allio, sochař Baltazar Fontana, malíři Paulo Pagani a Ignác Raab. Infocentrum…

Cimburk
Zřícenina hradu z pol. 14. stol. Později přestavován, nově opevněn, naposled upraven v 17. stol., pak ponechán osudu a nyní se znovu restauruje.

Jediná dochovaná lučištnická střílna na Moravě.
Areál hradu se dvěma válcovými věžemi, množství kamenických článků, relikty arkýřové kaple, hradby s baštami a předsunuté opevnění. Otevírací doba a vstupné…

Město Kroměříž
Město ležící na březích řeky Moravy, ve středu úrodné nížiny Haná a nazývané také Hanáckými aténami dle množství zřízených škol.

Kroměříž je městem průmyslu, školství ,ale i turistiky pro své historické památky, které jsou zapsány v seznamu památek UNESCO – Arcibiskupský zámek Kroměříž, Podzámecká zahrada a Květná zahrada. Cele historické centrum je opravené a skýtá společně se zahradami spoustu krásných procházek.V případě nepříznivého počasí je možno navštívit mimo jiné Mincovnu, Památník Maxe Švabinského, Arcibiskupské vinné sklepy. Infocentrum…

Přehled pro cyklisty

Geocaching

Sledujte nás na sítích

Přejít nahoru